كودكي و نوجواني

  كارت‌هاي شناسايي

  اسناد و مدارك

 

 

 

همدان- سال 1330

 

همدان- سال 1330

 

رشت - سال 1330

 

کودکستان شهناز- رشت 1334

 

 

در جشن عروسی (بشرزاد)- رشت

 

 

پیش از آشنایی با همسر

 

 

 

 

 

نمایش آکروبات در جشن عروسی

لشت نشاء-گیلان حدود 1336

 

پرتره- نقاشی با مداد از عادل صبوری 1350