چكيده زندگينامه علمي استاد هوشنگ اعلم

بخارا (فروردين - ارديبهشت 1380)

 

تأثير ني‌ريزي در غرب

كنگره بزرگداشت فضل بن حاتم ني‌ريزي

 

معرفي كتاب كاشاني‌نامه

ماهنامه دانشمند (دي 1368)

 

گزارش سليمان‌خان مهندس از راه‌هاي گيلان

گيلان‌نامه - جلد دوم

 

ميرزا الغ‌بيگ تيموري و زيج او

كنگره ادب و هنر دوره تيموري

 

آشنايي با شيوه عددنويسي سياق

مجموعه مقالات پژوهشي دانشگاه شريف - 1373

 

ترجمه فارسي كهن از رساله اسطرلاب كوشيار گيلاني

 

 

يادي از استاد ابوالقاسم قرباني،

 فرنود، شمارة 8 ، زمستان 1380

 

فوايد، اهميت و ضرورت پرداختن به تاريخ رياضيات، ميراث جاويدان، سال 4، شمارة 3و4 (ويژة تاريخ علم)، پاييز و زمستان 1375

 

نگاهي به تاريخ رياضيات در ايران،

نخستين كنفرانس آموزش رياضي ايران - اصفهان 1375

 

گزارشي از همايش بين‌المللي بزرگداشت غياث‌الدين جمشيد كاشاني، چيستا، سال 18، شماره 4 و 5 - دي و بهمن 1379)

 

گزارش سفر به اسپانيا و آلمان،

دفتر معرفت، سال دوم، شماره 9 - آذر 1372

 

گفتگو با آقاي منصور نجومي، دفتر معرفت، سال دوم، شماره‌هاي 11 و 12 - بهمن و اسفند 1372

 

نگاهي به نامه نويافته غياث‌الدين جمشيد كاشاني، دانش و مردم، شماره 8 - دي 1379

 

درگذشت استاد ابوالقاسم قرباني،

دانش و مردم، سال دوم، شماره 8 و 9 - دي و بهمن 1380

 

مرد سال نجوم ايران كيست؟، دانش و مردم، سال ششم، شماره 3 و 4 - خرداد و تير 1384

 

حديث كهنه و نامكرر آخرين قضيه فرما،

دانشمند، سال 26، شماره 6 - شهريور 1367

 

معرفي رساله ابعاد و اجرام كوشيار گيلاني،

دانشمند، سال 27، شماره 7 - مهر 1368

 

شرح ساختمان ماشين كار دائم در ترجمه فارسي كتاب حيل جزري، دانشمند، سال 27، شماره 7 - مهر 1368

 

برگزاري هجدهمين كنگره بين‌المللي تاريخ علم در آلمان، دانشمند، سال 27، شماره 11 - بهمن 1368

 

بيست و يكمين كنفرانس رياضي كشور،

دانشمند، سال 28، شماره 2 - ارديبهشت 1369

 

روزنه‌اي به فضاهاي nبُعدي،

دانشمند، سال 28، شماره 2 - ارديبهشت 1369

 

گزارش زلزله 500 سال پيش در گيلان در كتاب تاريخ گيلان و ديلمان، دانشمند، سال 28، شماره 5 - مرداد 1369

 

(بررسي كتاب) المپيادهاي رياضي بلژيك،

دانشمند، سال 28، شماره 9 - آذر 1369

 

موانع ترويج علم،

دانشمند، سال 28، شماره 12 - اسفند 1369

 

معماهای ریاضی،

دانشمند، سال 29، شماره 2 - اردیبهشت 1370

 

دو روایت از یک معمای ریاضی،

دانشمند، سال 29، شماره 11- بهمن 1370

 

در جستجوی رد پایی از تراختنبرگ،

دانشمند، سال 30، شماره 6- شهریور  1371

 

گزارشی از هفدهمین کنفراس سالانه تاریخ علوم عربی، دانشمند، سال 31، شماره 5- مرداد  1372

 

مصاحبه اختصاصی با کلودیو چکوتی،

دانشمند، سال 33، شماره 9- آذر  1373

 

(بررسي كتاب) گوشه هایی از ریاضیات دوره اسلامی،

گنجینه، سال 4، شماره 3 - مرداد و شهریور 1373

 

پیر شرفشاه دولائی،

گیله وا، سال 1، شماره 10 - فروردین 1372

 

ماشین کار دائم: کیمیای علم مکانیک،

گیله وا، سال 2، شماره 21 - خرداد 1373

 

انتشار متن عربی کتاب احکام نجوم کوشیار،

گیله وا، سال 7، شماره 51 - دی 1377

 

زندگی و آثار گوشیار گیلی، مجمموعه مقالات سخنرانیهای هزاره گوشیار گیلی  - فروردین 1367

 

(معرفی کتاب) تتمه النجاه،

هدهد، سال 3، شماره 9 - بهمن 1360

 

(معرفی کتاب) واژه نامه انجمن ریاضی ایران،

سینرژتیک و چند نوشتار علمی

 

گوشیار گیلانی،

کتاب گیلان، جلد دوم، صفحه 670

 

فهرست فیلمهای ریاضی موجود در ایران،  

نشر ریاضی، سال 1، شماره 3- آذر 1367

 

همگامان ما در سرزمینهای دیگر،  

نجوم، سال 1، شماره 8 - اردیبهشت 1371

 

التفهیم، به زبان ایتالیایی،  

نجوم، سال 3، شماره 6 - اسفند 1372

 

فعالیت های کانون نجوم آماتوری شمال،  

نجوم، سال 4، شماره 37 - مهر 1373

 

بررسی نقش مشخصه سن هلال ماه در پیش بینی رویت هلال ماههای قمری،  نجوم، سال 6، شماره 3 - آذر 1375

 

رکود را شکستند!،  

نجوم، سال 6، شماره 10 - تیر 1376

 

گزارشی از دو کسوف 1292 هجری قمری،  نجوم، سال 7، شماره 12 و سال 8، شماره 1 و شهریور و مهر 1377

 

ساعت آفتابی آنالماتیک در رشت،  

نجوم، سال 11، شماره 3 - خرداد 1381

 

تقدیر از دو انجمن نجوم در مراسم جایزه ترویج علم ایران،  نجوم، سال 14، شماره 5و6 - بهمن و اسفند 1383

 

درگذشت وان درواردن،  

رشد آموزش ریاضی، سال 11، شماره 47 - زمستان 1375

 

رساله عبدالرحمان صوفی درباره هندسه پرگاری،  

تاریخ علم، شماره 1 - پاییز 1382

 

رساله موسيقي خيام از ديدگاه رياضيات،  

رهپويه هنر، دفتر سوم - پاییز 1376

 

بررسی و تحلیل مقدماتی ترجمه فارسی زیج شُستَکَه،  تاریخ علم، شماره 2 - پاییز 1383

 

 

 

عددهای یونانی در نسخه‌ای از رساله ابعاد و اجرام کوشیار گیلانی

جشن‌نامه‌ی م. پ. جکتاجی (خرداد 1396)

 

كارنامه علمي خبام رياضيدان

بيست و دومين كنفرانس رياضي كشور - 1369

 

ساعت‌هاي آفتابي جلوه‌گاه هنر نقاشي

نشريه انجمن هنرمندان نقاش ايران

 

نگاهي به زندگي و آثار ابوحنيفه دينوري

ماهنامه بهارستان (مهر و آبان 1377)

 

نگاهي به زيج شستكه حسين‌بن‌موسي هرمزي

بيرشك‌نامه

 

ره‌آورد سفر هند

گيلان ما (پاييز 1382)

 

نكاتي پيرامون تاريخ و فلسفه رياضيات

جنگ رياضي (شهريور 1369)

 

كاربرد آموزشي تاريخ رياضيات

سالها بايد كه تا ...

 

ساعتهاي آفتابي در ايران، تماشاگه (ماهنامة خبري ادارة کل موزه هاي بنياد مستضعفان و جانبازان)

 

معرفي يک ابزار نجومي ساخت سنندج در 140 سال پيش، کنفرانس بين المللي رياضيات براي همه

 

کوشيار گيلاني و چند رياضيدان ديگر از گيلان، مجموعه مقالات و سخن رانيهاي اولين همايش منطقه اي علمي- پژوهشي بزرگداشت رياضيدانان گيلان (16 و 17 دي 1383)

 

كاربرد قضيه پوليا در شمارش همپارهاي تركيب‌هاي شيميايي، مجله شيمي، سال پنجم، شماره اول - فروردين-تير 1371

 

گزارش سفر به سوريه،

دفتر معرفت، سال دوم، شماره 2 - ارديبهشت 1372

 

مراوده علمي بين چين و سرزمين‌هاي اسلامي در عهد مغول، دفتر معرفت، سال دوم، شماره 10 - دي 1372

 

سرگرمي‌هاي رياضي در مفتاح‌المعاملات حاسب طبري، دانش و مردم، شماره 2 - ارديبهشت 1379

 

گروه جديد ساعت آفتابي در ايران،

دانش و مردم، سال سوم، شماره 10 - اسفند 1381

 

كوشيار گيلاني،

دانشمند، سال 26، شماره 2 - ارديبهشت 1367

 

معرفي كتاب معماهايي در منطق رياضي،

دانشمند، سال 26، شماره 5 - مرداد 1367

 

معرفي كتاب خلاقيت رياضي،

دانشمند، سال 26، شماره 9 - آذر 1367

 

روش‌هاي ساده براي تعيين طول و عرض جغرافيايي، دانشمند، سال 27، شماره 8 - آبان 1368

 

بررسي كتاب كاشاني‌نامه،

دانشمند، سال 27، شماره 10 - دي 1368

 

ديداري از پارك ملي كوير،

دانشمند، سال 28، شماره 1 - فروردين 1369

 

هميشه مي‌توان كار ارزنده‌اي صورت داد،

دانشمند، سال 28، شماره 3 - خرداد 1369

 

گزارشي از هفتمين كنفرانس فيزيك ايران،

دانشمند، سال 28، شماره 7 - مهر 1369

 

(بررسي) كتاب‌هاي كوچك رياضي،

دانشمند، سال 28، شماره 7 - مهر 1369

 

زندگي و آثار ابن صلاح همداني،

دانشمند، سال 28، شماره 12 - اسفند 1369

 

گزارشی از بیست و دومین کنفرانس ریاضی کشور،

دانشمند، سال 29، شماره 2 - اردیبهشت 1370

 

چند معما،

دانشمند، سال 29، شماره 6 - شهریور 1370

 

یک معمای ریاضی،

دانشمند، سال 30، شماره 5 - مرداد 1371

 

نوار مبیوس،

دانشمند، سال 30، شماره 12 - اسفند 1371

 

مسألهای ریاضی از کشکول شیخ بهایی،

دانشمند، سال 32، شماره 1 - فروردین 1373

 

مسأله درختزار از نگاهی دیگر،

گنجینه، سال 2، شماره 4 - فروردین و اردیبهشت 1371

 

نامه های فرهنگی، فریولی،

گیله وا، سال 1، شماره 3 و 4 - شهریور و مهر 1371

 

ادای دین به پروفسور احمد سلیم سعیدان،

گیله وا، سال 2، شماره 15 - آبان و آذر 1372

 

گیلان عصر قاجار به روایت تصویر،

گیله وا، سال 5، شماره 40و41 - فروردین و اردیبهشت 1376

 

برگی از تاریخ معاصر گیلان، خانه اکبر خان،

گیله وا، سال 8، شماره 55- آذر - بهمن 1378

 

قلعه رودخان،

هدهد، سال 1، شماره 9 - بهمن 1358

 

(معرفی کتاب) دامپروری و زندگی روستایی در گیلان،

سینرژتیک و چند نوشتار علمی

 

قطب الدین لاهیجی،

کتاب گیلان، جلد دوم، صفحه 666

 

محمد باقر طاهری،

کتاب گیلان، جلد دوم، صفحه 710

 

کنفرانس بیست و پنجم،  

نشر ریاضی، سال 6، شماره 1 و 2 - دی 1373

 

زیج چیست؟،  

نجوم، سال 1، شماره 10 - تیر 1371

 

عبدالرحمان صوفی ،  

نجوم، سال 2، شماره 20 - ادیبهشت 1372

 

نامه نویافته‌ای از غیاث الدین جمشید کاشانی،  

نجوم، سال 6، شماره 2 - آبان 1375

 

سنّ هلال ماه (رکودهای تازه استهلال)،  

نجوم، سال 7، شماره 4و5 - دی و بهمن 1376

 

آماده شوید!،  

نجوم، سال 7، شماره 9 - خرداد 1377

 

رساله خواجه نصیرالدین طوسی در ساخن ابزار مشاهده خورشد گرفتگی،  نجوم، سال 8، شماره 9 - خرداد 1378

 

تاسیس گروه ساعت آفتابی سایه،

 نجوم، سال 12، شماره 3 - آذر 1381

 

عبدالرحمان صوفی،  

فیزیک، سال 5، شماره 4 - 1366

 

(معرفی کتاب) پژوهشی در زیجهای دوره اسلامی،  

تحقیقات اسلامی، سال 8، شماره 1 و 2 - 1372